<div align="center"> <h1>Almanach \&quot;Litera\&quot;</h1> <h3>Multimedialny międzynarodowy almanach literacko-artystyczny</h3> <p>poezja</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://almanach-litera.aine.pl" rel="nofollow">almanach-litera.aine.pl</a></p> </div>